Werken aan nieuw werk

Outplacement: zelfkennis
en motivatie.

Outplacement is geschikt voor medewerkers die vrijwillig of gedwongen een organisatie gaan verlaten en op zoek zijn naar een andere passende baan. Kern van onze benadering is dat succes van de begeleiding afhangt van je motivatie en zelfkennis. Deze zijn essentieel voor een vitaal en effectief proces.

Zelfkennis wordt verkregen en neemt toe door een gedegen sterkte-/zwakteanalyse en interesse-analyse. Motivatie ontstaat meestal door op basis van het voorgaande een nieuw loopbaanperspectief te creëren dat zowel aantrekkelijk als reëel haalbaar is. In de startfase zal in overleg met jou, de opdrachtgever en ons bureau de reden van het outplacementtraject, het doel en de daaruit voortvloeiende afspraken vastgelegd worden. Deze route gaat uit van wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De cliënt maakt voor iedere bijeenkomst een aantal opdrachten, die de basis zijn voor de gesprekken. De ervaring leert dat het traject tussen de 6 en 9 maanden in beslag neemt, waarbij de cliënt ongeveer 2 dagen per week intensief bezig is met opdrachten.