Meer persoonlijke effectiviteit

Vertrouw op je
innerlijke kompas

Coaching kan aantoonbaar een bijdrage leveren aan jouw persoonlijke effectiviteit, in de preventie van ziekteverzuim, de oplossing van conflicten, het voorkomen van burn-out en een betere werkverdeling. Zowel de organisatie als het gecoachte individu hebben hier profijt van.

Het gaat vaak om persoonlijke vragen die tevens werkgerelateerd zijn. Hierbij valt te denken aan onzekerheid, uit balans zijn, maar ook onvrede door een reorganisatie of overplaatsing, problemen met het gedrag van een leidinggevende of collega, problemen met de balans tussen werk en privé en meer. We beschouwen het traject als een succes wanneer de medewerker de coach niet meer nodig heeft omdat de medewerker vertrouwt op zijn innerlijke Kompas en heeft geleerd zijn eigen coach te zijn.