Een buitenkans

Re-integratie tweede spoor.

Tegenwoordig ben je als werkgever samen met een arbeidsongeschikte medewerker verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Wanneer re-integratie binnen je eigen organisatie (eerste spoor) niet haalbaar blijkt, verplaatst het re-integratie traject zich naar een andere werkgever. Dit noemen we re-integratie tweede spoor.

In samenspraak met de werknemer bieden we weer zicht op een uitdagende toekomst met perspectief en we helpen de werkgever de wettelijke verplichtingen na te komen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling en veranderingen vanuit eigen kracht bereikt worden. Vanuit de houding dat iedereen ondernemer is van zijn of haar eigen leven en contact kan maken met onvermoede creatieve bronnen. Kijkend naar wat wenselijk is, maar ook concreet, praktisch en resultaatgericht. De ervaring leert dat met onze aanpak medewerkers op een vitale wijze hun motivatie gericht vormgeven. Hierbij maken we gebruik van jobsearching naast intensieve netwerkactiviteiten.