Vragen om te verbeteren

OPQ-vragenlijst:
genuanceerd persoonlijkheidsprofiel.

De OPQ-vragenlijst (Occupational Personality Questionaire, of in goed Nederlands, werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst) is een wetenschappelijk onderbouwde, valide en betrouwbare vragenlijst die geautomatiseerd wordt afgenomen. Op basis van de resultaten van de vragenlijst wordt een persoonlijkheidsprofiel opgesteld aan de hand van 32 dimensies.

De vragenlijst, op basis van zelfbeschrijving, nodigt uit om gedrag, voorkeuren en houding te beschrijven in relatie tot verschillende aspecten van werk. Het is een weerspiegeling van de manier waarop de kandidaat zijn/haar gedrag waarneemt en niet hoe de persoonlijkheid door een ander persoon beschreven zou zijn. De vragenlijst kan via internet snel en gemakkelijk worden afgenomen. Op basis van het persoonlijkheidsprofiel wordt een persoonlijk rapport opgesteld. Dit rapport beschrijft de resultaten op de verschillende onderdelen op een genuanceerde en persoonlijke wijze.