Managen en motiveren van mensen

MDI Gedragsprofiel: ondersteund
objectieve beslissingen.

MDI-tools zijn hulpmiddelen die ondersteuning bieden bij het nemen van objectieve beslissingen, het managen en motiveren van mensen. En het aansturen van processen waarbij de menselijke factor van doorslaggevend belang is.

De MDI-Gedragsanalyse verschaftje binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een bepaalde kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. MDI legt daarbij de nadruk op de uniciteit van ieder individu. Dat wil zeggen: iedere analyse levert een unieke rapportage op die uitgaat van de individuele gedragskenmerken van de kandidaat. Medewerkers vinden in hun MDI-Gedragsanalyse een hulpmiddel om grotere persoonlijke effectiviteit te bereiken. De organisatie heeft een sleutel in handen tot effectief people management en plukt de vruchten in de vorm van gemotiveerde medewerkers die op hun taak berekend zijn.