Focus op functiegedrag

MDI-WerkomgevingsProfiel:
functiegedrag profileren.

Het gebruik van functieomschrijvingen is binnen de meeste organisaties gemeengoed geworden. In veel gevallen betreft het een opsomming van taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen. Over het gedrag dat vereist is om een bepaalde functie succesvol te kunnen vervullen, wordt minder nagedacht. Een gemiste kans, want in de praktijk blijkt dat medewerkers vooral worden beoordeeld op het gedrag dat ze in een bepaalde functie vertonen.

Gelukkig is er het MDI-WerkomgevingsProfiel. Met dit instrument is functiegedrag eenvoudig, snel en kostenbesparend te analyseren. Met het MDI-WerkomgevingsProfiel kan een organisatie in kaart brengen welk gedrag in een bepaalde functie noodzakelijk is, gewenst is of verwacht wordt. Rekening houdend met bedrijfsspecifieke elementen, bijvoorbeeld de bedrijfscultuur of het profiel van de klant, wordt door personen die de functie goed kunnen beoordelen, een functieprofiel opgesteld.