Focus op drijfveren

MDI-Winprofiel: persoonlijke normen,
waarden, interesses en attituden in kaart.

Het MDI WIN Profiel maakt het je gemakkelijker om door te dringen tot de belevingswereld van een (toekomstige) medewerker. In korte tijd haal je boven tafel waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet. Je brengt de drijfveren achter zijn of haar gedrag in kaart en leert vanuit welke normen, waarden en attitudes hij of zij acteert en reageert. Dit stelt je in staat om samen met de medewerker of kandidaat te bepalen tegen welke voorwaarden en prijs prestaties geleverd kunnen worden.

Het MDI-Winprofiel gaat bij het in kaart brengen van iemands persoonlijke normen, waarden, interesses en attituden uit van een zestal door de Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger geformuleerde basisattituden. Deze zes attituden lenen zich bij uitstek voor toepassing in een omgeving waar mensen zich ontplooien en samen moeten werken om een doel te bereiken. De twee (soms drie) attituden waarop de respondent het hoogst scoort, motiveren hem of haar om in actie te komen.