Verzuimgesprekken

dal13Een gezond idee

‘Ziek is ziek’ geldt vandaag de dag niet meer. Zieke medewerkers krijgen tegenwoordig begeleiding in hun verzuim. Overigens hoeft een medewerker niet arbeidsongeschikt te zijn om in aanmerking te komen voor een verzuimgesprek.

In zo´n geval bekijk jij samen met jouw medewerker wat hij of zij nog kan.

Liggen de oorzaken in het werk zelf, dan zoekt u gezamenlijk naar de meest geschikte oplossing. Spelen privé-zaken een rol, dan kun je als leidinggevende toch veel betekenen. Al was het maar door gezonde aandacht! De training is bestemd voor direct leidinggevenden die het verzuim van hun medewerkers begeleiden. Je oefent de competenties luisteren, sensitiviteit, mondelinge communicatie, flexibel gedrag, coachen en besluitvaardigheid. De training duurt 1 dag.