Time management

dal16Meer doen met je tijd

‘Geen tijd’ is, waarschijnlijk ook binnen jouw organisatie, de meest genoemde reden om zaken niet te doen die wel gedaan (hadden) moeten worden. Deze training levert uiteraard geen extra tijd op. Doel van de training is met andere ogen kijken naar de huidige tijdsbesteding. Vanuit dit nieuwe perspectief leer je doelgerichter en effectiever omgaan met tijd.

Anders gezegd biedt de training aanknopingspunten om in een korter tijdbestek meer van jouw doelen te bereiken. Kortom, om de Persoonlijke Effectiviteit te vergroten. De principes van Steven Covey nemen wij hierbij als uitgangspunt. Op een interactieve wijze wisselen wij ervaringen uit. Ervaringen en tips van collega’s zijn vaak een welkome aanvulling op het programma. Tijdens de training is er aandacht voor de verschillende niveaus om naar dit vraagstuk te kijken.